Het is (bijna) zover, u heeft de keus gemaakt om het vertrouwde nest achter u te laten en uw huis in Rotterdam te verkopen. Dit is natuurlijk niet zomaar iets en u zult misschien ook wel denken; Wat komt er allemaal op mij af? Waar ben ik nu precies wel en niet verantwoordelijk voor? Hoe gaat het proces eigenlijk verlopen en hoe zorg ik ervoor dat ik goed voorbereid ben? Allemaal vragen die meer dan begrijpelijk zijn. Zélfs als dit niet de eerste keer is dat u een woning in de verkoop gaat zetten of overweegt dit te doen.  

In dit artikel nemen wij u als lezer mee in de wereld van de particuliere woningverkoop en dalen wij in chronologische volgorde af waarbij elke stap van het gehele proces aan bod komt. Tijdens de behandeling van de verschillende stappen geven wij nuttige tips, maken wij duidelijk waar de eventuele valkuilen zitten en geven wij aan wat nu precies uw verantwoordelijkheden zijn als verkoper. 

Stap 1: Huis in Rotterdam verkoopklaar maken 

Als u op het punt staat uw woning in Rotterdam te verkopen is het belangrijk om naar de huidige staat van onderhoud te kijken. Wat is bijvoorbeeld de staat van de kozijnen? Is die lekkende kraan inmiddels gerepareerd? Ook kunt u overwegen om bijvoorbeeld de muren opnieuw te witten voordat u uw woning in de verkoop zet. 

Ook al lijkt dit misschien niet heel logisch omdat u juist van plan bent een andere woning te kopen kan dit toch een slimme zet zijn. Het overgrote deel van de woningzoekenden geven namelijk de voorkeur aan een woning die instap klaar is. Zo voorkomt u dus dan een groot deel van de geïnteresseerde uiteindelijk geen bod uitbrengt omdat het door achterstallig onderhoud te veel werk lijkt. 

Verder is het ook erg belangrijk te realiseren dat het oog en visualisatie een sterke invloed heeft op het gedrag van de woningzoekende. Ziet de woning er tiptop uit en zijn de muren weer stralend wit dan heeft dit zeker een impact op de bezichtigers. Hierdoor zult u uiteindelijk meer biedingen ontvangen en natuurlijk ook meer kans hebben op biedingen boven de vraagprijs. 

Stap 2: Makelaar kiezen in Rotterdam

Nadat u heeft besloten dat uw huis in de juiste staat is om deze te verkopen is het belangrijk de beste makelaar in Rotterdam te kiezen. Zo zitten er grote verschillen in de courtages die makelaars rekenen, de afgegeven vraagprijs en de kwaliteit van dienstverlening. Omdat dit een erg belangrijke stap is die ook gevolgen heeft voor de hierop volgende stappen hebben wij deze stap uitgebreid toegelicht in dit artikel. 

Als u eenmaal de juiste makelaar heeft gekozen zal deze makelaar u een plan van aanpak toesturen/offerte om mee akkoord te gaan. Let op: hier moet duidelijk op vermeld staan wat precies de kosten zijn en of deze bijvoorbeeld inclusief of exclusief BTW zijn. Daarnaast is het belangrijk goed vast te leggen of de courtage wordt berekend over de verkoopprijs of de daadwerkelijke verkoopprijs. In een tijd waarin overbieden aan de orde van de dag is is de kans erg groot dat uw woning voor meer als de vraagprijs verkocht wordt. Als de courtage vervolgens over dit hogere bedrag wordt berekend kost dit natuurlijk extra geld voor u. 

Stap 3: Aanleveren documenten 

Nadat u (eventueel door offertes te vergelijken) de beste makelaar in Rotterdam heeft gekozen zal de eerstvolgende stap het aanleveren van documenten zijn. Deze helpen de makelaar zijn werk goed voor te bereiden en de advertentieopmaak te starten. 

Vragenlijst verkoop woning 

De vragenlijst verkoop woning heeft als doel informatie te verstrekken aan de nieuwe koper van uw huis in Rotterdam. Deze vragenlijst is niet verplicht maar maakt het voor u als verkoper wel gemakkelijker aan uw meldingsplicht te voldoen. De lijst is onderverdeeld in gedeelte A en gedeelte B. 

Deel A is gericht op de financiering van uw woning en is slechts bestemd als naslagwerk voor u en de makelaar uit Rotterdam. 

Deel B bevat vragen over de toestand van uw woning en eventuele gebreken. Dit heeft als functie voor u om te voldoen aan uw meldingsplicht. Dit houdt in dat u de plicht heeft gebreken die bij u bekend zijn te melden tijdens de verkoop. Doet u dit niet dan kan dit na de verkoop problemen opleveren.  

Lijst van roerende zaken 

Een ander belangrijk document is de lijst van roerende zaken. Op deze lijst kunt u aanvinken welke zaken achter blijven tijdens de verkoop van uw huis in Rotterdam. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gordijnen, een kledingkast of het beveiligingssysteem. Nadat u heeft vastgesteld welke zaken kunnen worden overgenomen moet u nog bepalen voor welke prijs deze zaken kunnen worden overgenomen. Deze prijs inclusief de lijst van zaken zal vervolgens in de koopovereenkomst worden opgenomen. 

Naast deze documenten zullen de onder andere de volgende documenten nog moeten worden aangeleverd: 

 • Eigendomsbewijs van uw woning 
 • Alle akten waarin rechten genoemd worden met betrekking tot uw woning 
 • Garantiecertificaten 
 • Aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 
 • Paspoort, rijbewijs of ID kaart 
 • Indien van toepassing de VVE stukken 
 • Energielabel (let op: dit is verplicht bij de verkoop van uw huis) 

Stap 4: Advertentieopmaak huis verkoop 

Nadat alle vereiste documenten door u zijn aangeleverd is het tijd om de woning visueel in kaart te brengen. De makelaar zal dan ook een afspraak met u inplannen voor het fotograferen van de woning. Deze foto’s zullen de eerste indruk gaan vormen voor de potentiële kopers van uw woning. Het is dus erg belangrijk om het foto moment voor te bereiden aan de hand van de volgende tips: 

 • Zorg dat de woning netjes opgeruimd en schoon is. 
 • Verberg zoveel mogelijk persoonlijke spullen zoals foto’s van familie etc. 
 • Open alle gordijnen en rolluiken voor zoveel mogelijk lichtinval. 
 • Zet uw auto(s) tijdelijk niet op de oprit of in de garage. 
 • Zorg dat de voor en achtertuin vrij zijn van onkruid en bladeren. 

Stap 5: Bezichtigers ontvangen 

Nadat uw makelaar in Rotterdam de advertentie heeft opgemaakt en voorzien heeft van een uitnodigende aantrekkelijke aanbieding tekst zal de woning online worden geplaatst. Vanaf dit moment zullen er geïnteresseerde gaan reageren om bezichtigingen in te plannen. Ook voor deze bezichtigingsmomenten is het belangrijk om het huis zo opgeruimd mogelijk te hebben. Afhankelijk van het aantal reacties kan de makelaar ervoor kiezen om een open huis dag te organiseren. Zit uw woning in de hogere prijsklasse dan zal er meer sprake zijn van één op één bezichtigingen.  

Stap 6: Biedingen ontvangen 

Nadat er voldoende woningzoekende uw woning bezichtigd hebben zal de makelaar een deadline stellen voor het uitbrengen van een bod op uw huis in Rotterdam. Deze biedingen kunnen naast de hoogte in prijs ook verschillen in soort. Zo kan een bod met of zonder voorbehoud van bouwkundige keuring en of financiering worden uitgebracht. 

Bouwtechnische keuring 

Wanneer een potentiële koper een bod uitbrengt op uw woning met voorbehoud van bouwtechnische keuring betekent dit de koopovereenkomst kan worden ontbonden. Dit kan gebeuren als het herstel van de gevonden technische gebreken boven een afgesproken bedrag uitkomen.  

Financieringsvoorbehoud 

Daarnaast kan een bod worden uitgebracht onder voorbehoud van financiering. Als de koper, na het ondertekenen van de koopovereenkomst, toch geen financiering van de bank kan krijgen kan de koopovereenkomst alsnog worden ontbonden.  

Tijdens het doornemen van de verschillende biedingen kan het dus soms aantrekkelijker zijn om een bod te accepteren dat weliswaar niet het hoogste is maar wel is uitgebracht zonder voorbehoud van bouwkundige keuring en financiering. Deze keuze zal voor een deel ook afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie.

Stap 7: Opstellen koopovereenkomst 

Na het ontvangen van verschillende biedingen zal uiteindelijk het meest geschikte bod geaccepteerd worden. De makelaar zal vervolgens met behulp van de vragenlijst en persoonlijke gegevens van verkopers en kopers de voorlopige koopovereenkomst opstellen. Hierin wordt onder andere de daadwerkelijke verkoopprijs, notariskeuze, lijst van zaken, waarborgsom, ontbindende voorwaarden en meer vastgelegd.  

Deze koopovereenkomst kunnen beide partijen vervolgens inzien alvorens deze ondertekend wordt. Na het tekenen van het koopcontact gaat de bedenktijd van 3 dagen in. Hierna zal de makelaar alle stukken doorsturen naar de gekozen notaris waarop deze, op basis van de overdrachtsdatum, een afspraak zal inplannen. 

Stap 8: Eindinspectie 

Nadat de datum voor de daadwerkelijke eigendomsoverdracht is gepland bij de notaris kan ook de eindinspectie worden ingepland. Deze wordt doorgaans 1 a 2 dagen voor de eigendomsoverdracht gepland.  

Tussen de datum van het ondertekenen van de koopovereenkomst en de daadwerkelijke overdracht zit vaak een aantal maanden. Om deze reden is het belangrijk vóór de eigendomsoverdracht te controleren of de woning nog steeds in dezelfde staat verkeerd. Ook wordt aan de hand van de lijst van zaken gecontroleerd of alle overeengekomen zaken nog steeds in de woning aanwezig zijn.  

Verder is het belangrijk om de meterstanden van gas, water en elektra te noteren tijdens de eindinspectie. Deze standen zullen moeten worden doorgegeven aan de nutsbedrijven. 

Tot slot is het belangrijk om te checken of de verkopende partij de opstalverzekering heeft opgezegd per overdrachtsdatum en dat de kopende partij een nieuwe heeft afgesloten. 

Stap 9: Eigendomsoverdracht notaris 

De allerlaatste stap in de verkoop van uw huis in Rotterdam is de daadwerkelijke eigendomsoverdracht bij de notaris. Deze heeft met behulp van de aangeleverde stukken van de makelaar de zogeheten eigendomsakte of leveringsakte én hypotheekakte opgesteld. Tijdens het ondertekenen van de leveringsakte zullen de sleutels ook worden overhandigd aan de kopende partij. Na het ondertekenen van de leveringsakte is het eigendom van uw woning officieel overgedragen aan de kopende partij.